Blog

Vinç Bakımı Nasıl Yapılır?

Vinç Bakımı Nasıl Yapılır?

Vinçlerin kullanım kolaylığı ve uzun ömürlü olabilmesi için vinç bakımı en önemli detaydır. Vinçlerin zaman içerisinde performanslarını kaybetmeden işlevlerini sürdürebilmesi için belirli aralıklarla vinç kontrolleri yapılmalıdır. Ayrıntılı bir denetimden sonra araçlar, iyi bir bakımdan geçirilerek, işlevlerini tam kapasite kullanabilecek bir duruma gelir.

Kontrollerin aksatılmadan yapılması veya vinçte karşılaşılan bir sorunun hemen giderilmesi, hem aracın ömrünü uzatır hem de işletmenin zarar etmesi engellenmiş olur. Bu bakımlar sayesinde iş başında gerçekleşen kazalar, yaralanmalar veya ölümler de engellenmiş olur.

Vinç Bakımı Gerekli Mi?

Vinçlerin performanslarını tam kapasite kullanmaya devam edebilmek için, vinçler kullanılmaya başlandıktan bir süre sonra mutlaka bakıma gönderilmelidir. Vinç bakımı için araçta herhangi bir sıkıntının olması gerekmez. Bakımların vaktinde yapılması ve bakım sırasında araçların değerlendirilmesi ile araçta oluşacak herhangi bir sorun, henüz ortaya çıkmadan çözülmüş olur.

Vinç bakımı sayesinde araçlar, herhangi bir görev esnasında performans düşüklüğüne veya sürpriz bir arızaya neden olmayacaktır. Bu da bir işletmenin prestiji için oldukça önem arz etmektedir. Bu yüzden vinç kontrolleri sıklıkla yapılıp, araçların arızalanması beklenmeden bakımdan geçirilmesi gerekir. Bu şekilde tedbirler alındığında vinç kiralama esnasında oluşacak sorunlar minimum düzeye indirgenmiş olur.

Vinç Bakımı Nasıl Yapılır?

Vinçlerin bakımını birkaç maddede inceleyebiliriz;

  • Öncelikle vinçlerin donanımlarının doğru ve yeterli şekilde çalışıp çalışmadığı tespit edilir. Periyodik bakım sayesinde aracın yağlanması, temizliği ve eskiyen parçaların tespiti sağlanabilir. Bu da olası arıza problemlerinin erken fark edilmesini ve gereken önlemlerin alınmasını sağlar.
  • Herhangi bir kaza veya araçta meydana gelen arızaların tamir sürecine girmesi arızadan kaynaklı yapılan bakım ile gerçekleştirilir.
  • Vinç kontrolleri sırasında, vinçin donanımlarında oluşan aşınmalar için bazı bakım türleri uygulanır. Bununla birlikte vinçte meydana gelen arıza sonucu, bazı parçaların işlevini yitirdiği tespit edilirse gerekli parçalar temin edilerek olması parçalar değiştirilir.
  • Aynı zamanda uzaktan sistem üzerinden de vinç hakkında girilen veriler sayesinde aracın durumu takip edilip değerlendirilebilir.

Maksimum 50 işletme saati çalıştırılmış olan vinçlerin mutlaka periyodik bakıma alınması gerekir. Kondüktör yağları ve aracın temizliği sağlandıktan sonra kancalara da ayrıca bakılır. Kancalara yapılan bakım sırasında kancalarda çatlaklar meydana gelmişse, eğilme, burulma veya emniyet mandalında gerçekleşen aşınmalar fark edilirse bu parçalar mutlaka değiştirilmelidir. Yağ sızıntısı, yürüyüş yolu ve köprü kontrolü aynı zamanda kaldırma mekanizması da test edilmeli ve bakımı yapılmalıdır.

Vinç testi esnasında özellikle de halatların kontrolü sağlanmalıdır. En büyük yükü halatlar taşıdığı için halatlarda meydana gelen hasarlar yüklenen malzemelere ve daha önemlisi çalışanlara zarar verebilir. Vinç testi aracın kondisyonunu ve performans düzeyini de test emektedir. Testleri ve bakımı yapılan vinçler vinç kiralama işlemi için yeniden hazır konuma gelir.

Vinç Bakımı Nasıl Yapılır?
Vinç Bakımı Nasıl Yapılır?

Vinç Bakımı Hangi Aralıklarla Yapılır?

Vinçlerin kontrolleri ilk alındığı andan itibaren başlar. Yeni alınan vinçlerin kurulumu yapıldıktan sonra işlevsellik düzeyi test edilebilir. Aynı zamanda vince eklenecek modifiye parçalar varsa ilk kontrollerde gerçekleştirilir.

Vinç bakım ve onarım süreçlerini şu şekilde özetleyebiliriz;

  • İlk kontrol muayenesi
  • İşlevsellik test ve kontrolü
  • Ara kontroller
  • Periyodik kontrol ve periyodik muayene

Vinçlerin mutlaka sertifika sahibi kişilerce bakım ve onarıma alınması gerekir. Vinçin ilk kontrolünden sonra herhangi bir arıza söz konusu değilse görevlilerin önerdiği tarihte yeniden kontrollerinin ve bakımlarının yapılması gerekir.

Vinç Bakımı Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekeler?

Vinç bakımları için tarih belirlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bakımı yapılacak olan vinçin ne kadar sıklıkla kullanıldığıdır. Vinçler ne kadar çok kullanılırsa o kadar çok teste ve bakıma girmelidir. Bu, araçların kondisyonu ve performans düzeyi için oldukça önemlidir. Ayrıca bakımının uzmanlar tarafından yapılması da son derece önemlidir.

Bunun yanı sıra bakımı yapılan vinçlerin, bütün donanımlarının tamamen kontrolden geçtiğine emin olunmalıdır. Kontrol ve bakım sırasında gözden kaçan herhangi bir aşınma, çatlama veya bükülme aracın işlevini yerine getirmesinde problem yaratabilir.

Vinç fiyatları ihtiyaç duyulan vince göre değişkenlik gösterir. En çok talep gören vinçlerin donanımları daha kısa sürede aşınabilir veya işlevini yitirebilir. Bu yüzden bakımlarının kısa aralıklara sürekli yapılmasına özen gösterilmelidir. En önemlisi muayene sonrası araca yapılan çeşitli test ve bakımların kontrolünün yapılmasıdır. Bu sayede araç tamir gördüyse hangi parçasının değiştirildiği veya hasar almamış bir araç ise ne kadar kapsamlı bir bakıma girmiş olduğu gözlemlenebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir